Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Rauman kaupungissa

Raumalla yhdistyksemme on mukana Rauman Ikäihmisten Neuvostossa, jossa ovat edustettuina kaikki raumalaiset eläkeläisjärjestöt, Rauman kaupunki, Punainen Risti ja Seurakunta. Edustajamme siellä on Seija Jumppanen, varalla Aatos Raitanen.


Alueellisesti Satakunnan piirin alueella

Piirimme on Satakunnan kansallinen senioripiiri

Edustajamme senioripiirin hallituksessa on Juhani Erkintalo.


Valtakunnallisesti Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.


Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.