Rauman kansalliset seniorit ry

Toimintasuunnitelma 2019


Vuoden teemana on VAPAAEHTOINEN AUTTAMISTYÖ


Rauman kansalliset seniorit ry:n toiminta-ajatuksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvaisuuden lujittajana sekä tukea ja edistää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on jäsenten henkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Tulevaa toimintavuotta vietetään osin tutuin toimintamuodoin. Tulevana toimintakautena panostetaan erityisesti toimintamme tiedottamiseen niin, ettei yksikään matka peruuntuisi osallistujien vähyyden vuoksi.


Yhdistyksen toiminnan painopistealueita

-panostaa ja aktivoida jäseniä osallistumaan              kerhotoimintaan ja tilaisuuksiin

-tehdä toimintaa tunnetuksi uusien jäsenien saamiseksi

-kehittää yhteistyötä muiden eläkeläisyhdistysten sekä kaupungin Palvelutorin kanssa

-tehdä aloitteita Ikäihmisten neuvostolle


Tilaisuuksia, tapahtumia, retkiä

- yhdistyksen sääntöjen mukaiset kokoukset

- kevät – ja syyskaudella Iloiset iltapäivät.

- kuukausitapaamiset

- seniorilounaat

- kaksi-kolme teatteri- tai muuta kulttuurimatkaa

- vappulounas

- liikuntapäivä keväällä (osallistutaan piirin/valtakunnalliseen tapahtumaan)

- ulkomaan matka syksyllä

- piirin Perinne päivä Raumalla

- kolmen piirin kulttuurijuhla Pirkanmaalla

-Joulujuhlat


Osallistuminen ja edustukset liiton, piirin ja kaupungin toimintoihin

- osallistutaan Satakunnan kansallisen senioripiirin kokouksiin, kursseille ja matkoille

- osallistutaan mahdollisuuksien mukaan liiton koulutuksiin

- edustus piirihallituksessa

- edustus Ikäihmisten neuvostossa


Yhdistyksen säännöllinen kerhotoiminta

- senioriBio

- muistikerhoja                      1

- englannin keskustelukerho

- voimistelupiirejä                2

- kirjallisuuspiirejä                2

- senioritanssijoiden piiri

- seniorisoittajat

- yhteislaulupiiri

- golfkerho

- kuntosalitoiminta

- ATK-neuvonta shop

- ystäväpiiri

- keskustelupiiri


Toimintaa tukevat toimikunnat

- ohjelmatoimikunta

- emännät / arpajaistoiminta

- kalustovastaava