Rauman kansalliset seniorit ry

Toimintasuunnitelma 2022


Vuoden teemana on "Rohkeasti tulevaisuuteen"


Rauman kansalliset seniorit ry:n toiminta-ajatuksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvaisuuden lujittajana sekä tukea ja edistää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on jäsenten henkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Tulevaa toimintavuotta vietetään osin tutuin toimintamuodoin. Tulevana toimintakautena panostetaan erityisesti toimintamme tiedottamiseen niin, ettei yksikään matka peruuntuisi osallistujien vähyyden vuoksi. 

Yhdistyksen toiminnan painopistealueita

-panostaa ja aktivoida jäseniä osallistumaan kerhotoimintaan ja tilaisuuksiin

-tehdä toimintaa tunnetuksi uusien jäsenien saamiseksi

-kehittää yhteistyötä muiden eläkeläisyhdistysten sekä kaupungin Palvelutorin kanssa

-tehdä aloitteita Ikäihmisten neuvostolle 

Tilaisuuksia, tapahtumia, retkiä

- yhdistyksen sääntöjen mukaiset kokoukset

- kevät – ja syyskaudella Iloiset iltapäivät.

- kuukausitapaamiset

- seniorilounaat

- kaksi-kolme teatteri- tai muuta kulttuurimatkaa

- vappulounas

- liikuntapäivä keväällä (osallistutaan piirin/valtakunnalliseen tapahtumaan)

- ulkomaan matka syksyllä tai keväällä

- kolmen piirin tapahtuma Turussa

- joulujuhlat 

Osallistuminen ja edustukset liiton, piirin ja kaupungin toimintoihin

- osallistutaan Satakunnan kansallisen senioripiirin kokouksiin, kursseille ja matkoille

- osallistutaan mahdollisuuksien mukaan liiton koulutuksiin

- edustus piirihallituksessa

- edustus Ikäihmisten neuvostossa 

Yhdistyksen säännöllinen kerhotoiminta

- muistikerhoja                      1

- englannin keskustelukerho

- voimistelupiirejä                2

- kirjallisuuspiirejä                2

- senioritanssijoiden piiri

- seniorisoittajat

- yhteislaulupiiri

- kuntosalitoiminta

- ATK-neuvonta 

- keskustelupiiri 

Toimintaa tukevat toimikunnat

- ohjelmatoimikunta

- emännät / arpajaistoiminta

- kalustovastaava